(Alotin.com) - Một trang web vô danh và một số diễn đàn đã đăng tải những hình ảnh được cho là của ngôi sao K-pop Ailee trong trạng thái nude!

(Alotin.com) - Một trang web vô danh và một số diễn đàn đã đăng tải những hình ảnh được cho là của ngôi sao K-pop Ailee trong trạng thái nude!

Ailee

Mặc dù các bức ảnh hơi mờ, chúng ta vẫn có thể thấy được sự giống nhau ở một mức độ nhất định giữa Ailee và cô gái trong bức ảnh.

Hầu hết những bộ phận nhạy cảm trong các bức ảnh đã được làm mờ, nhưng bạn vẫn có thể kiểm tra khuôn mặt của cô gái trong bức hình và đưa ra quyết định của riêng mình. Những bài đăng gốc cũng đã được cap lại để làm bằng chứng.

I.S (Theo Allkpop)